Useful Informations:

PROJECT CODE: PN-II-RU-TE-2014-4-2077

CONTRACT NUMBER: 111 din 01/10/2015

Contracting authority (sponsor)/ Sursa de finanţare : UEFISCDI

Activity Report /Raport de activitate

Project descriptionDescrierea proiectului